Ana Sayfa Hizmetlerimiz Hakkımızda Projeler Duyurular Fotoğraf Galerisi İletişim
Minerva Mühendislik Madencilik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
MİNERVA MÜHENDİSLİK
info@minervamuhendislik.com
Hizmetlerimiz

MİNERVA MÜHENDİSLİK

Ankara’da, 09 Nisan 2014'de kurulmuştur. Şirket kurucularından İbrahim Güney 25 yıllık Altın ve Baz Metal (Bakır, Kurşun, Çinko) madenleri arama/geliştirme/ön fizibilite konularındaki tecrübesini,  Minerva Mühendislik çatısında tüm maden şirketlerine, ruhsat sahiplerine ve madencilik sektörü yatırımcılarına Türkiye’de ve yurtdışında sunmayı  hedeflemektedir. Mesleki kariyerleri boyunca Türkiye’nin her bölgesinde yüzlerce sahada Altın ve Baz Metal madenleri arama/geliştirme/ön fizibilite/proje değerlendirme  çalışmalarında Arazi asistanı/ Arama jeoloğu/ Proje jeoloğu/ Bölge sorumlu jeoloğu/ Şef jeolog/ Aramalar müdürü / Genel müdür pozisyonlarında görevler  almıştır. Türkiye’de onlarca Altın ve Baz Metal projesini keşfeden ve geliştiren ekiplerin içinde bulunmuş, kritik görev ve sorumluluklar almıştır. Bununla birlikte İbrahim Güney İsveç, Kolombiya, Hindistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Avustralya’da çalıştığı şirketler adına yatırım amaçlı proje  değerlendirme ve incelemelerinde bulunmuştur.

JEOLOJİ

Haritalama İstenilen ölçekte Jeoloji/Alterasyon/Yapısal/Mineralizasyon haritaları hazırlamak. Jeokimyasal örnekleme Mevcut yüzey örnek verilerini (örnek noktaları, türleri, analiz sonuçları vb) değerlendirmek. Her aşama ve ölçekte proje için temsili/genel/sistematik jeokimyasal numunelendirme (dere, toprak, kaya) programları hazırlamak, QA/QC prosedürlerine göre numuneleri almak, en uygun analiz yöntemini belirlemek, QA/QC prosedürlerine göre numuneleri analize göndermek, sonuçlarını değerlendirmek. Jeofizik uygulamaları Mevcut jeofizik  verilerini değerlendirmek. Cevherleşme ve sahanın fiziksel koşullarına en uygun jeofizik yöntemini önermek, istenirse jeofizik programlarını planlamak (uygulama alanı, test derinliği, analiz sıklığı vb), bütçelendirmek, yönetmek, sonuçlarını değerlendirmek. Sondaj programları Mevcut sondaj verilerini değerlendirmek. Eldeki veriler ve tamamlanan çalışmalar ışığında sondaj programı önerilerinde bulunmak, istenirse sondaj programlarını planlamak, bütçelendirmek, yönetmek, sonuçlarını değerlendirmek. Veri tabanı değerlendirme ve sayısallaştırma Mevcut, yeni, eski, her türlü veri tabanını incelemek, değerlendirmek, GIS programları ile sayısallıştırmak, kulllanıma hazırlamak, arama ve geliştirme programlarında değerlendirmek.
Her hakkı saklıdır.
Jeoloji Arama Geliştirme Ön Fizibilite Değerlendirme Danışmanlık İhaleler